Skip to main content

Đăng ký API

Để thực hiện các request đến hệ thống API, cần có một tài khoản API. Tài khoản API có dạng

TênKiểu dữ liệuGiải thích
appIdStringĐịnh danh tài khoản API
appSecretStringKhóa bí mật của tài khoản API
note

appIdappSecret sử dụng để chứng thực và kiểm tra dữ liệu của tài khoản API và không có thời gian hết hạn. Do đó, cần được bảo mật thận trọng. Các request đến AntBuddy cần được thực hiện server-to-server để bảo mật

Liên hệ 089.811.2388 (nhánh 2) hoặc tech@antbuddy.com để đăng ký tài khoản API