Skip to main content

Về AntBuddy

Khách đâu chăm đó - Bán thêm không khó

AntBuddy giúp nhân viên sales và đội chăm sóc khách hàng tối ưu hóa mỗi cuộc gọi với hệ thống điện thoại được xây dựng dành riêng cho công cụ kinh doanh của bạn.

Nhận và thực hiện cuộc gọi ở bất cứ đâu

Nhanh chóng có số điện thoại mới hoặc dùng lại số cũ. Xử lý cuộc gọi khi di chuyển với ứng dụng trên desktop và di động. Tường tận mọi hoạt động với bảng quan sát.

Giúp phát triển đội ngũ

Dễ dàng thêm và xóa người dùng tùy thuộc vào nhu cầu của bạn. Điều hướng cuộc gọi một cách tự động và hiệu quả dựa theo lựa chọn IVR, kỹ năng của agent, múi giờ,…

Theo dõi hiệu quả làm việc của Agent

Nhận các phân tích nâng cao về năng suất của Agent và nhóm. Giám sát hoạt động của nhóm một cách liên tục dựa trên dữ liệu thời gian thực, tham khảo chéo dữ liệu của bạn với CRM và Helpdesk để hiểu sâu hơn về các quy trình doanh nghiệp.